BAKU CITY AZERBAIJAN .jpg

2. Uluslararası
Azerbaycan Fen, Sosyal, Sağlık ve Sanat Bilimleri Kongresi

13-14 Ağustos 2022
Çevrimiçi Katılım

Kongre Hakkında

ONLINE (ÇEVRİMİÇİ) KATILIM
13-14 Ağustos
2022

Sayın Araştırmacılar ve Katılımcı Adayları

2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa zamanda hepimizin hayatına girerek, bizleri günden güne dijitalleştirip kapsamlı bir dönüşüme hazırlayan COVID-19 salgını, devlet-toplum, toplum-birey ve birey-birey ilişkilerinin yeniden şekillendiği; dünümüze ve bugünümüze dair birçok ezberin yeniden sorgulandığı bir dönemi beraberinde getirmiştir.

Bu süreç bilimsel çalışmalar yürüten biz değerli akademisyenleri, öğrencileri ve araştırmacıları yeni alternatifler aramaya itmiştir. Tam da bu noktada teori ve pratiğin bir arada ele alınacağı ve yeni araştırma bulgularının sunulacağı, 13-14 AĞUSTOS 2022 (katılımcılar diledikleri gün katılabilecektir) tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz ULUSLARARASI AZERBAYCAN FEN, SOSYAL, SAĞLIK VE SANAT BİLİMLERİ KONGRESİ siz değerli bilim insanlarını ve adaylarını, çalışmalarınızı küresel bir ortamda sunacağınız,  yeni kültürler ile tanışabileceğiniz kapsamlı bir araştırma dünyasına davet etmektedir.

Tüm dünyayı hızlı bir şekilde etkisi altına alan COVID-19 pandemisinin yarattığı küresel ekonomi, sağlık, sosyal ve çevresel sorunlarla birlikte ‘normal’ kavramının sorgulanmaya başlandığı yeni bir düzene adım atılmış oldu. Küresel boyutta her alanda sürdürülebilirliğin oluşturulması için yeni normallere adapte olmaya çalıştığımız bu düzende siz değerli bilim insanlarının yaptıkları çalışmalar ile bilime katkılarının konuşulacağı bir ortam oluşturulması amaçlanmaktadır.

Bu sebeple kongremiz ZOOM üzerinden online (çevrimiçi) olarak gerçekleşecek olan kongremize siz değerli araştırmacılarımızın katkılarını bekliyoruz.

Kongrede sunulan bildirilerin özetleri veya tam metinleri, yazarın isteğine bağlı olarak elektronik ortamda BZT Akademi Yayınevi ve Orien Yayınları bünyesinde hazırlanan ISBN’li Kongre Bildiri Kitabında yayınlanacaktır. Ayrıca, seçilen bildiriler anlaşmalı olduğumuz Orion Yayınarı, Literatürkacedemia, NFK, BZT Akademi Yayınevi tarafından çıkarılacak uluslararası kitaplarda veya dergilerde yayımlanabilecektir.

Son olarak Türkiye nezdinde kongremiz Üniversitelerarası Kurul, YÖK Akademik Teşvik (Minimum %55 Yabancı Katılımcı) ve Doçentlik kriterlerini (Minimum 20 Farklı Ülkeden Katılım) sağlamaktadır.

 

Başvuru & Kayıt Süreçleri

Nasıl Başvuru Yapılır?

Uluslararası Azerbaycan Fen, Sosyal, Sağlık ve Sanat Bilimleri Kongresine başvuru yapmak için özetinizi Türkçe ve İngilizce olarak aynı word dosya içerisinde 9 AĞUSTOS 2022 tarihine kadar e-posta yoluyla azerbaijancongress2022@gmail.com adresine gönderiniz.

3 gün içerisinde çalışmanızın sonucu size bildirilecek olup, kabul edilmesi durumunda kabul mektubunuz mail adresinize gönderilecektir.

Tam metin gönderimi zorunlu değildir. Tam metin göndermek isteyen katılımcılarımız tam metinlerini 15 AĞUSTOS 2022 tarihine kadar e-posta yoluyla azerbaijancongress2022@gmail.com adresine gönderebilirler. Tam metinler katılımcının istediği dilde gönderilebilmektedir.

 

 5

Türk Katılımcılar
Yabancı Katılımcılar

19

8

Ülke

3

Bölge

Açılış Konuşmacıları

Kongremizde Türkiye, Azerbaycan, Filipinler ve Rusya'dan misafir konuşmacılar yer almaktadır.
pervinn.jpeg

Açılış Konuşmacısı

Gence Devlet Üniversitesi

AZERBAYCAN

Katherina.jpg

Açılış Konuşmacısı

Southern Federal Üniversitesi

RUSYA

Prof. Dr. Inna Konstantinovna SHEVCHENKO

Sedaqet-Aliyeva.jpg

Doç. Dr. Sədaqət ƏLIYEVA

Açılış Konuşmacısı

Azerbaycan Devlet, Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi,

AZERBAYCAN

 
6_Subhan_TALIBLI.jpg

Doç. Dr. Subhan TALIBLI

Açılış Konuşmacısı

AMIA Şarkiyat Enstitüsü

AZERBAYCAN

Murat Kasımoğlu.jpg

Prof. Dr. Murat KASIMOĞLU

Açılış Konuşmacısı

İstanbul Ticaret Üniversitesi

TÜRKİYE

1630559671450.jpg

Prof. Dr. Michelle DAAROL

Açılış Konuşmacısı

Mindanao Üniversitesi
FİLİPİNLER

WhatsApp Image 2022-02-21 at 19.54.59.jpg

Dr. Farahila BABAYEVA-SHUKUROVA

Kongre Başkanı

AMIA Kafkas Çalışmaları Enstitüsü

AZERBAYCAN

kaymakam1.jpg

Dr. Lütfullah ÜN

T.C. İçişleri Bakanlığı

TÜRKİYE

Açılış Konuşmacısı

IMG_3693.jpg

Kongre Koordinatörü

 Dr. (A) Baha Ahmet YILMAZ

Dublin Üniversitesi / BZT Akademi

IRLANDA / TÜRKİYE
bahayilmaz@bztacademy.com

+90 543 671 01 23

Katılımcı Kurumlar

bzt.png
1.jpg
1_Gence_Devlet.jpeg
2_sfu.png
4_University_of_Mindanao_Logo.png
3_adm.jpg

Afiş ve Süreçler

2nd Azerbaijan Banner (7).png
Başvuru Adımları (9).png

KONGRE KOORDİNATÖRLERİ

IMG_3693.jpg

Kongre Koordinatörü
Dr. Baha Ahmet YILMAZ

BZT Akademi & İstanbul Üniversitesi

İstanbul, Türkiye

bahayilmaz@bztacademy.com 

+90 543 671 0123

ÖZET METİN SON GÖNDERİM (BAŞVURU) TARİHİ

9 AĞUSTOS 2022 23.59'a kadar azerbaijancongress2022@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

SON ÖDEME TARİHİ

Çalışmanızın kabul edilmesi halinde 11 AĞUSTOS 2022 Perşembe 11.00'a kadar ödemeleri yapabilirsiniz.

TAM METİN SON GÖNDERİM TARİHİ

 

Tam metinlerinizi 15 AĞUSTOS 2022 tarihine kadar azerbaijancongress2022@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

BİLDİRİ KİTABI BASIM TARİHİ

 

ISBN'li Uluslararası Kongre Bildiri Kitabı 23 AĞUSTOS 2022 tarihinde basılacaktır.

İLETİŞİM

Başvurularınızı özet metinlerimizi azerbaijancongress2022@gmail.com adresine göndererek yapabilirsiniz.

Tüm sorularınız için:
+90 543 671 0123 

Subscribe to get news on all upcoming events

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!